2015. november 4., szerda„ SZÉPSÉGET AZ IGAZSÁGÉRT, IGAZSÁGOT A SZÉPSÉGÉRT”

Munkám esztétikai-, filozófiai fogalmak kibontásával foglalkozik: a tökéletesség érzéki megismerésén keresztül mutatja be világunk határtalanságát, emberi létezésünk határoltságát. Az installációban megjelenő különféle anyagok szimbolikai rendszerén keresztül többféle módon értelmezhető a mű olvasata.
Kezdő akkord a víz, mint elválasztó-egyesítő princípium, az öröklétező ősegység az élet, a teremtés kifejezője, a lélek határtalanságának megtestesítője. Ellentéteként a stabilitás, az állandóság fogalmaként a kő, mint alapelem az élettelen világ képe; mely egyben a folytonos, örök reménytelenségre ítélt küzdelmünket jelképezi (Sziszüphosz története). Az állandósághoz kapcsolható szabályos kristályokból felépülő só, a lélek, az Isten-ember szövetség jeleként a tudás, a bölcsesség szimbóluma; míg a kőzetek elaprózódásából keletkező homok, mint tisztító anyag az idő múlékonyságát, a létezés mulandóságát jelzi.      A föld, mint ősanyag magában hordja a megújulás lehetőségét, az anyaföldhöz való visszatérés újjászületésünk ígérete is lehet. Vére a bor, az igazság szimbólumaként jelképezi az emberivel láthatatlanul összekeveredő isteni természet összeolvadását, egységét.
Világunk mozgató és építő elemként a szén –életerő-szimbólum, e spirituális megtisztulás kifejezője; míg az emberi sors, az alázatosság jeleként a zöldellő fű már az egyéni létben is megnyilvánuló kozmikus törvényszerűségek szimbóluma. Az élet-halál kapcsolat kifejezőjeként teljesség szimbólum a rózsa, a szépség és vágy attribútuma. E fogalomkörhöz kapcsolva méltósággal és gőggel kiegészülve a páva már az emberi természet hiúságára utal; örök-élet szimbolikája pedig kapcsolatba hozható a babér szellemi dicsőségével, melynek koszorúja már világunk legfőbb mozgatójaként említett haszonszerző gondolkodásunk fejét ékesíti. A pénz alattomos működése az élet megvásárolhatóságát is magagában rejti, jelezvén ezzel pusztulásunk ígéretét. Sorsunk jelképeként megjelenő rendező elv, a Moirák fonala már a végzet szimbolikájához köthető. A záró/éppen nyitó anyagként megjelenő hamu, mint a létet megelőző holt anyag pedig már egy új kezdet lehetőségét hivatott kifejezni.


                     
                                    A kékszakállú herceg vára 2014. vegyes technika 32x22x8 cm


                                              Nyakkendő 2014. vegyes technika 12x7x6 cm

                                               Gondolkodó 2014. fotó, monotípia 50x70cm


                                                 Csónakos 2014. fotó, monotípia 50x70 cm

       
                                                  Virágszál 2014. fotó, monotípia 50x70 cm

2013. december 3., kedd

THE GAME IS OVER2012 októberében a magyar kormány és országgyűlés betiltotta a nyerőgépek üzemeltetését kaszinókon kívül. A rendelet következtében több tízezer ember (család!) vált munkanélkülivé, az állam pedig jelentős adóbevételtől fosztotta meg magát. Lázár János - a miniszterelnökséget vezető államtitkár - azzal indokolta a lépést, hogy a leghátrányosabb helyzetben élők ne pénznyerő automatákba dobálják a pénzüket. Az említett pénznyelők iránti vonzalom ugyanakkor betegség, tehát a szenvedélybetegek problémáinak szőnyeg alá seprése ily módon nem vezet eredményre.
"Félő, hogy a tiltást követően, mivel ezekre a gépekre igény van, jelentős fekete-üzemeltetés, illegális piac fog kialakulni, de adót nem lát majd belőle az állam" – áll a Magyar Szerencsejáték Szövetség (MSZSZ) nyilatkozatában.

IN MEMORIAM - VLAD 2013IN MEMORIAM - JÓKAI 2013IN MEMORIAM - DEBUSSY 2013IN MEMORIAM - MÁRQUEZ 20132012. április 8., vasárnap


CUPIDO 2011
ILONKÁM! IMÁD! IMRÉD 2011
MINT A MÓKUS... 2012
SZENTHÁROMSÁG 2012


APRÓSÁGOK 2011 (OLAJ, FIÓK)